Samarbejde med pårørende

Forældre- og pårørendesamarbejde

Forældre og pårørendesamarbejdet er en af hjørnestene på vores botilbud for udviklingshæmmede, da vores unge beboergruppe ved indflytning ofte befinder sig i livsfasen, hvor de er i gang med en naturlig løsrivelsesproces. Det er vores ønske at understøtte de unges selvstændiggørelse på bedste vis i samarbejdet med deres pårørende.

Det er en proces for de unge at blive bevidste om deres vej i livet til at blive et voksent menneske, der har egne meninger og træffer egne valg. For nogle falder det dem helt naturligt, mens det for andre kan være svært og overvældende at skulle have en mening om ting man ikke før har taget stilling til. Vi forsøger derfor at støtte og vejlede de unge på bedste vis ved at præsentere dem for forskellige valgmuligheder og holdninger, samtidig med at vi understøtter deres selvstændighed, til at stå ved de valg de træffer.

Det er vigtigt for os at støtte vores beboere i at danne nye relationer og vedligeholde deres netværk samt at opleve at være en del af et socialt fællesskab for dermed at opleve en øget livskvalitet.

Vi samarbejder om at skabe de bedste udviklingsmuligheder

Vi er et botilbud for udviklingshæmmede, og vi ved, at vores målgruppe har de bedste udviklingsmuligheder, hvis vi arbejder godt sammen med forældre og pårørende hen imod et fælles mål.

Kirketerp Gamle Skole er et paragraf 108 botilbud, hvilket betyder, at vi er et botilbud, der er egnet til et længerevarende ophold på vores botilbud for udviklingshæmmede, hvor de gennemgår forskellige livsfaser. Vi er bevidste om, at den unges selvstændiggørelse og løsrivelse kan være en svær proces for de pårørende at skulle igennem, fordi det kræver, at man i højere grad skal give slip og give plads til den unges udvikling henimod et mere selvstændigt voksenliv. Selvom den unge bor i et botilbud og støttes i sit daglige liv, har de pårørende stadig en central rolle at udfylde – ligesom de har for alle andre unge mennesker, der flytter hjemmefra.

Forældre og pårørende vil hen over året blive inviteret til forskellige sociale arrangementer i huset. Vi regner med at etablere en fast tradition med et jule- og sommerarrangement.

De pårørende vil efter den unges ønske blive inviteret med til det årlige handleplansmøde og er altid velkomne til at komme på besøg.

For at få flere oplysninger om os og os som et botilbud for udviklingshæmmede, som et paragraf 107 botilbud eller 108 botilbud er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står altid klar til en uforpligtende snak om hvordan det er at bo på Kirketerp Gamle Skole, om STU skole eller noget helt andet.