Personale

Vores personale

På Kirketerp Gamle Skole er det vores mål at være dygtige til at hjælp og støtte de unge, der hører under vores målgruppe, i deres hverdag. Dette er med henblik på, at den enkelte unges oplevelse af mestring og livskvalitet øges.

Vi er et botilbud for udviklingshæmmede. Gennem en neuropædagogisk tilgang er det vores ambition at møde den enkelte unge i øjenhøjde, der hvor de er, så vi kan skabe en god daglig struktur og tilpasse krav til den enkeltes forudsætninger.

Læs mere om Kirketerp Gamle Skole. Du kan også læse om vores botilbud for udviklingshæmmede via vores brochure.

Tværfaglig personalegruppe

Vores personalegruppe er sammensat tværfagligt af pædagoger, ergoterapeuter, lærer og sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles neurofagligt afsæt.

Vi anvender KRAP-metoden som en grundlæggende ramme for vores pædagogiske arbejde og dokumentation. Metoden fungerer både som en pædagogisk værktøjskasse og mere overordnet som et menneskesyn, hvor vi tror på, at alle gør det bedste de kan, ud fra deres forudsætning.

Vi ønsker generelt at kulturen på vores botilbud for udviklingshæmmede med STU skole er kendetegnet ved at være anerkendende og ressourcefokuseret for at skabe et trygt miljø for vores målgruppe.

Vi er et botilbud for udviklingshæmmede, der har fokus på tryghed, omsorg og socialt samvær.