Om Kirketerp Gamle Skole

Om os

Midt i naturskønne omgivelser nær Støvring i Himmerland ligger den lille landsby Kirketerp.

Bygningerne fra den tidligere landsbyskole har været under renovering og er blevet indrettet med gode fællesfaciliteter, samt store, lyse værelser og hyggelige lejligheder og står nu klar til i august at åbne dørene for et nyt botilbud, Kirketerp Gamle Skole. Et botilbud for udviklingshæmmede samt medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Plads til aktiviteter på Kirketerp Gamle Skole

Kirketerp Gamle Skole er et botilbud for udviklingshæmede med god plads til fysisk udfoldelse i såvel gymnastiksalen, på fodboldbanen og på de store udenomsarealer, som inviterer til både boldspil, dyrehold, udeliv med overnatning i det fri, bål og hygge.

Aktiviteter i dagsbeskæftigelse

I husets dagsbeskæftigelse bliver de tidligere sløjd- og billedkunstlokaler omdannet til kreative værksteder, hvor kun fantasien sætter grænser, for hvad der kan laves.

Det store madlavningslokale vil blive et naturlige samlingspunkt, hvor køkkenholdet dagligt skal lave mad til alle beboere. På udearealerne skal der etableres køkkenhave og drivhus, så at de unge kan følge processen i madlavningen fra »jord til bord«. Dagsbeskæftigelsen er lovgivningsmæssigt etableret som et aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens § 104.

Vi tilbyder desuden STU skole (særlig tilrettelagt uddannelse) til de unge, der visiteres til dette.

Botilbudsdelen består af både midlertidige og længerevarende pladser jf. Servicelovens paragraf 107 botilbud og 108 botilbud med personaledækning hele døgnet.

Trygt paragraf 107 botilbud og paragraf 108 botilbud for udviklingshæmmede

Vi er et botilbud for udviklingshæmmede, der har som mål at skabe en tryg og stabil hverdag for de unge.

De unge kommer til at bo i to levegrupper på 8 i hver deres fløj af den gamle skole. Huset og personalet vil være basen for de stabile og trygge rammer, hvor det sociale fællesskab og støtten til at leve et så selvstændigt og indholdsrigt et liv som muligt er i højsædet.

Et botilbud til gavn for de unge beboere

Kirketerp Gamle Skole skal være et levende hus, hvor der er plads til et aktivt ungdomsliv med venner, oplevelser, grin, fest og farver, samtidig med at den enkelt unge øver sig på et voksenliv med mere selvstændighed og ansvar.

Vores personale på Kirketerp Gamle Skole vil gerne støtte de unge mennesker i at udvikle og vedligeholde deres kompetencer, så de så selvstændigt som muligt kan klare flere hverdagsopgaver. Det kan være alt fra praktiske ting og færdigheder i hverdagen, såsom at tage til frisør og handle, til mere abstrakt at kunne træffe egne valg og beslutninger.

For yderligere viden om vores botilbud for udviklingshæmmede eller os som paragraf 107 botilbud og 108 botilbud, er du velkommen til at kontakte os.