+45 26 70 98 86 [email protected]

Aktiviteter i dagsbeskæftigelse

Dagligdagen i dagsbeskæftigelsen er bygget op efter en faststruktur bestående af to aktivitetsblokke adskilt af pauser. Aktiviteterne vil variere henover året og læne sig op ad, de temaer vores elever i STU skole beskæftiger sig med. 

 8.30 –  9.00 Morgenmad
  9.00 –   9.30 Morgenmøde – dagens program gennemgås
 9.30 – 12.00 Aktivitet
12.00 – 12.30 Frokost
12.30 – 14.00 Aktivitet

Dagen starter stille op med morgenmad, inden vi gennemgår dagens program og aktiviteter.

Om fredagen slutter vi klokken 13.00, når vi har fået ryddet op efter frokosten.

en mærk langhåret ged og en lys korthåret ged

Alle har en del af ansvaret i forhold til at løfte de faste praktiske opgaver: dyrene skal passes og fodres, køkkenhaven skal holdes, der skal laves mad til frokost. Derudover vil der også være nogle mindre rengørings- og vedligeholdelsesopgaver i vores hus og på det grønne arealer. Kravene og ansvaret bliver tilpasset efter den enkeltes evner og forudsætning.

Madhold

På madholdet er hovedopgaven dagligt at tilberede mad til resten af dagsbeskæftigelsen og eleverne i STU skole. Madholdet vil også være tæt knyttet til udeholdet, der står for at etablere og passe vores køkkenhave/drivhus. Madholdet vil derfor naturligt følge processen “fra jord til bord”, og årets gang i hvilke råvarer der er tilgængelige.

Udehold

Udeholdet står for at passe vores dyr, og sørge for at de har det godt. De er med til at holde vores udenomsarealer og etablere og passe køkkenhaven.

Kreativt værksted

I vores to fleksible kreative værksteder har vi mange muligheder for at arbejde med forskellige projekter og materialer. Vi kan blandt andet male, arbejde med træ, upcycle møbler, være kreative med keramik og glas, sy, strikke og hækle, lave perler og papirklip. Kun fantasien sætter grænser, for hvad vi kan finde på.

Motion

Det er en prioritet, at vi har en masse bevægelse i dagligdagen, men også at vi har motion som en fast del af programmet.

Vi har plads til boldspil, dans og aktiviteter i gymnastiksalen, træningslokale med mulighed for styrketræning og det lokale station på den anden side af hækken. Der er rig mulighed for at tage på ture ud i den skønne natur i nærområdet. 

Musik

Vi har musiklokale med instrumenter, hvor de der har lyst til at spille og synge kan få mulighed for det på egen hånd og sammen med personale.

Årshjul

Vores aktiviteter planlægges ud fra et årshjul, hvor vi lægger vægt på at inddrage faste højtider og traditioner. Helt naturligt vil årets gang og årstidernes skifte også blive et centralt omdrejningspunkt.

Årshjulet vil blive delt op i temaer, som vi vil arbejde bredt med i både STU skole og dagsbeskæftigelsen. Det betyder i praksis, at vi vil forsøge at arbejde med hvert tema på mange forskellige måder med oplevelser, madlavning, bevægelse og kreativt værksted.

Skulle du have spørgsmål til vores botilbud for udviklingshæmmede, dagsbeskæftigelse hos Kirketerp Gamle Skole eller nogle af aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte os.

to børn der leger i ringe i gymnastiksal
to personer der maler et billede i et kreativt værksted
pige der sidder i stol spiller stigegolf en sommerdag